Customer Journey
Slide 2
9+
filosofien

Vækst er noget, vi skaber sammen

Meng Academy

9+ logo

Vækst er noget, vi skaber sammen!

– med empatisk hjælpsomhed, personlig ansvarlighed og ægte begejstring – egenskaber der påvirker teamfællesskaber positivt med en effektfuld og gevinstgivende synergi mellem organisationens mål og medarbejdernes kompetencer.

Når vi gør det, vi siger, gør vi det, der er bedst for situationen, for kunden, for teamet og dermed for os selv.

4 hjørnesten

9+filosofien har vi oversat til 4 hjørnesten, der tilsammen positivt og effektfuldt påvirker hele organisationen:

  • Lederteam
  • Engagement
  • Kunde
  • GPS’en

Hver især rummer hjørnestenene nogle klare styringsdiscipliner, der er essentielle for at opbygge den ideelle 9+kultur i en organisation. Hver hjørnesten udgør et selvstændigt modul, som er gensidigt afhængigt af de tre andre, for succesfuld eksekvering og fastholdelse af det lærte. Med alle fire moduler bestået, er 9+kulturen omsat til konkrete værktøjer, der er afprøvet i praksis.

9+lederteamet er nøglen til, at resten af forløbet forankres. Det er helt essentielt, at erkendelsen af samspillet mellem formel og uformel ledelse er til stede. Det er afgørende, at ledelsen træner kundefokuseret ledelse og ved hjælp af de nye indsigter understøtter medarbejderne i en adfærd, som skaber en mere kundeorienteret kultur i alle virksomhedens funktioner.

Lederteam bygger på

  • Fælles fodslaw
  • Ledelsesadfærd
  • Mental egenkotrol (individuel udvikling)

De tre byggesten handler om at etablere det stærkest tænkelige lederteam, funderet i markante, individuelle præstationer, der understøtter lederteamet og medarbejderne.

Fælles fodslaw udspringer af og skabes via en fælles forretningsforståelse og en personlig forpligtelse på tværs ledergruppen eller teamet, der rykker organisationskulturen fra ”gruppetænkning til team-mentalitet”.

Ledelsesadfærd er læring og træning i vaner og mønstre samt brændstof til styrkelse af den modige leder, både i forhold til en synlig konflikthåndtering, en anerkendende og motiverende adfærd og en åben deling af viden og erfaringer i praksis.

Mental egenkontrol (individuel udvikling) giver et personligt spejl, der gør det lettere at holde sig selv på sporet, samtidig med at det bliver lettere for den enkelte leder løbende at afstemme, om egne ambitioner og udlevet adfærd går hånd i hånd med de ønskede resultater.