Når du virkelig vil
Slider

Er du en leder udover det sædvanlige?

Kan du skabe de bedste resultater og oplevelser – både internt i organisationen og eksternt i forhold til dine kunder?

Er dine lederkolleger?

Er din og jeres måde at lede på så vedholdende og dygtig, at det giver genlyd i hele organisationen? Og så overbevisende at I kan sige det højt – og stå ved det?

9+ Lederuddannelse er en praksisorienteret uddannelse, der gør DIG til det, vi kalder for en 9+ leder.

4 måneders modulopbygget uddannelsesforløb
– skræddersyet brancher og virksomheder

Uddannelsen varer fire månederfordelt på fire moduler samt kick off og graduation. Imellem de enkelte moduler arbejder du videre med uddannelsen hjemme i din egen hverdag, og der er en del forberedelse til hvert modul.

Målgruppe

Uddannelsen er til dig, der virkelig vil. Den er en udfordrende og kompetencegivende uddannelse for ambitiøse ledere med personaleansvar, ansvar for salg og drift.

Udbytte i 9+ Lederuddannelse

 • Introduktion til 9+
  Introduktion til 9+ organisationstilgangen og indsigt i 9+ praksisledelse. Styrker din autencitet, og du bliver skarpere på, hvad der er godt for kunden, for virksomheden, for kollegerne og dig selv. Du lærer at lede synkront med afsæt i den kontekst, du befinder dig i.
 • Indsigt og feedback
  Indsigt i dine egne ledelsesmæssige, praktiske styrker og færdigheder samt feedback; Går dine egne ambitioner hånd i hånd med din konkrete udlevede ledelsesadfærd? Udnytter du hele dit lederpotentiale? Fungerer du som et forbillede og katalysator for kreativitet og varige forandringer?
 • Indblik og forståelse for samspil
  Indblik i og forståelse for vigtigheden af samspillet mellem formel og uformel ledelse. Viden om, hvordan den enkelte og den samlede ledelse påtager sig lederansvaret i praksis, så I flytter jer fra at være “en ledergruppe” til at være et “lederteam”.
 • Forståelse for salgsarbejdet
  Forståelse for værdien af samarbejdssalg og omsorgssalg.
 • Indsigt i realiserbare mål
  Indblik i, hvordan du fastsætter realiserbare mål, og hvordan integrerede politikker, missioner og værdier omsættes til naturlige og synlige 9+ performancevaner.
 • Stærkt netværk
  Et endnu stærkere netværk med videndeling på tværs af organisationsgrænser samt forretningsmæssig og ledelsesfaglig sparring undervejs i – og efter – forløbet.

9+ Lederuddannelse er en ny uddannelse til dig, der virkelig vil!

Uddannelsen er en udfordrende og kompetencegivende uddannelse for ambitiøse ledere med personaleansvar, ansvar for salg, værtskab, oplevelser eller drift.

Hvad gør de bedste? En 9+ leder skaber topresultater!
9+ uddannelsen er et spejl, der får det bedste frem: 9+ Lederen er modig og en leder, der tør være den bedste udgave af sig selv – OG at blive dygtigere, både i viden, forståelse, færdigheder og adfærd undervejs.

Det er afgørende, at du møder dine medarbejdere som et motiverende forbillede, og du inspirerer til en performancekultur og en udvikling, der sikrer en strategisk målsætning internt i organisationen og på kundesiden.

9+ Lederuddannelse er HELT NYUDVIKLET og er baseret på vores organisationstilgang 9+, der er resultatet af snart 30 ÅRS ERFARINGER med udvikling af små og store organisationer verden over.

 • Kick off

 • Modul 1 - Lederteam

 • Modul 2 - Engagement

 • Modul 3 - GPS’en

 • Modul 4 - Kunden

 • Graduation