Vi er en exceptionel organisation!

Hvem vil ikke gerne kunne sige det, med en sådan en vægt at det giver genlyd i hele organisationen?

9+ er vores ambition om en organisation der konstant søger efter det exceptionelle niveau, i ledelsen, i samarbejdet, i forhold til kunder og i forhold til sig selv og egne handlinger.

En 9+uddannelse gør det muligt: I forløbet får deltagerne den indsigt og de redskaber, der skal til for at løfte en ledelse op i 9+ligaen – og sikre at de bliver der, år efter år.

Med baggrund i næsten 30 års arbejde med og for fremragende organisationer over hele verden, har vi opsamlet de væsentligste parametre, der kendetegner de strømlinede og effektive ledelser, som brillierer i toppen af performanceskalaen.

Vi har ekstraheret det som har gjort en forskel og fundet en stribe indsigter, som til sammen skaber en adfærd, der bringer en 9+ledelse frem, skaber en organisationskultur og en afledt udvikling, der er nødvendig for at holde organisationens medarbejdere og resultater i fremdrift.

Vækst er noget, vi skaber sammen!

– med empatisk hjælpsomhed, personlig ansvarlighed og ægte begejstring – egenskaber der påvirker teamfællesskaber positivt med en effektfuld og gevinstgivende synergi mellem organisationens mål og medarbejdernes kompetencer.

Når vi gør det, vi siger, gør vi det, der er bedst for situationen, for kunden, for teamet og dermed for os selv.

Uddannelsens opbygning

9+ tager afsæt i NPS, Net promotor score, et af de mest udbredte værktøjer til måling af kundetilfredshed. (sandsynligheden for at kunden vil anbefale virksomheden, oplevelsen eller produktet til venner og familie). Målingen er på en 0 – 10 skala og først når kunden scorer 9 eller 10 (9+) skabes der en adfærd der er markedsførende.

9+ lederuddannelsen understøtter at virksomheden har en organisation og en ledelse der er 9+ i tanke og handling.  Uddannelsen er opbygget således at deltagerne får tillært en række konkrete færdigheder, som omsættes til praktik undervejs. Deltagerne præsenteres for en lang række cases, der placerer det lærte i virkeligheden – og skaber et spejlkabinet der undervejs gør det muligt for den enkelte deltager at se og arbejde med sig selv og sin egen virkelighed i et 9+perspektiv.

I 2020 udbydes 2 forskellige 9+lederuddanelser; et åbent forløb, for leder fra alle brancher samt et forløb målrettet ledere fra fødevarevirksomheder samt hotel-, catering- og restaurantbranchen.

Bestil pjecen

Send en mail til karsten@meng.dk – noter hvilken pjece du ønsker at få tilsendt; det åbne forløb eller den målrettet fødevarevirksomheder samt hotel-, catering- og restaurantbranchen.

4 hjørnesten

9+uddannelsen består af 4 hjørnesten, der til sammen positivt og effektfuldt påvirker hele organisationen. Hver især rummer hjørnestenene nogle klare styringsdiscipliner, der er essentielle for at opbygge den ideelle 9+kultur i en organisation. Hver hjørnesten udgør et selvstændigt modul, som er gensidigt afhængigt af de tre andre, for succesfuld eksekvering og fastholdelse af det lærte. Med alle fire moduler bestået, er 9+kulturen omsat til konkrete værktøjer, der er afprøvet i praksis.

Det kræver uddannelsen af dig

Det samlede forløb i 9+uddannelsen fordrer stor lyst til at lære og en jernfast vilje til at træne det lærte i praksis undervejs samt efter endt forløb.

Udbytte

Udbyttet er en styrket ledelsesplatform, en positiv personlig rejse der giver øget arbejdsglæde og forbedrede resultater i en hverdag. Konkrete indsatsområder, handlinger og redskaber, der både udefra og indefra vil opleves som en 9+ledelse.

Undervisere

Underviserne er erfarne konsulenter fra Meng & Company a/s, der med hjælp fra eksterne kræfter ved, hvad der skal til for at skabe en 9+organisation i praksis.