Når du virkelig vil
Slider

9+ er vores tanke om og en ambition i organisationen om konstant at søge efter det exceptionelle niveau, i ledelsen, i samarbejdet, i forhold til vores kunder og i forhold til os selv og vores handlinger.

9+ er en tankegang, der favner det exceptionelle og næsten umulige niveau og dækker over en praksisorienteret organisationstilgang, hvis fundament hviler på fire hjørnesten, der samlet set driver en fornyet og samlet styrke frem i organisationen.

9+ favner det exceptionelle topniveau

9+ hviler på fire hjørnesten, der sammen med underliggende byggesten motiverer en fornyet og samlet styrke frem i en organisation og favner det exceptionelle og næsten umulige topniveau og stiller spørgsmålene:

  • Møder vi vores kunder på med exceptionelt 9+ serviceniveau?
  • Er vores overordnede planlægning og den praktiske udførsel 9+?
  • Sætter vi i ledelsen scenen for et 9+ niveau, som inspirerer og motiverer vores medarbejdere til at lave 9+ Customer Experience?

En tilgang baseret på mange års caseerfaringer

Hjørnestenene, der er frembragt på baggrund af vores mangeårige caseerfaringer nationalt som internationalt for adskillige fantastiske og forskelligartede organisationer.

Vores oplevelse med, hvilke gennemgående kendetegn der “popper op”, når noget ikke virker efter hensigten, har vi sat sammen med det, vi med vores erfaring ved virker, og udviklet organisationstilgangen 9+.

9+ oplevelsen gør hele forskellen

9+ rækker ud efter det exceptionelle niveau, som findes i toppen af kundemålingen Net Promotor Score, hvor det centrale er sandsynligheden for, at en kunde vil anbefale dit produkt til andre.

En kundeoplevelse, som resulterer i en anbefaling, kategoriseres som en ambassadørscore, og den globale virkelighed i dag er skruet sådan sammen, at organisationer bliver mere og mere afhængige af ambassadører, fordi de giver den gode og nødvendige omtale, der er afgørende for en langtidsholdbar succes.

Positivt påvirkede praksisfællesskaber

Meng & Company har vi givet ambassadørtanken ekstra brændstof og liv ved at sammenkoble det med tanken om, at positivt påvirkede praksisfællesskaber skaber en eksplosiv og gevinstgivende synergieffekt mellem organisationens mål og medarbejdernes kompetencer.

Praksisfællesskaber er ikke noget, en ledelse skal lede længe efter, for de opstår af sig selv i sociale sammenhænge, hvilket selvfølgelig også indbefatter livet på arbejdspladsen, og de er kendetegnet ved tilstedeværelse af tre dimensioner:

  1. Et gensidigt engagement = Vi er engageret i handlinger.
  2. En fælles virksomhed = Vi foretager os noget sammen.
  3. Sidst, men ikke mindst et fælles repertoire som dækker over en fælles måde at tænke, handle og tale på.

9+ organisationstilgangen er perfekt designet til, at den positivt og effektfuldt kan forstærke de tre dimensioner, så forskellen kan mærkes i hele organisationen.

Fundamentet for den positive påvirkning skaber vi ved hjælp af de 4 hjørnesten, der til sammen med hver især 3 underliggende byggesten rummer nogle organisations- og ledelsesmæssige styringsdiscipliner, der er essentielle for, at en ledelse kan opbygge den ideelle 9+ kultur i en organisation.