Når du virkelig vil
Slider

9+ er bygget på fire hjørnesten, der udgør et solidt grundfundament, når det gælder den moderne og ambitiøse organisations væsentligste styringsdiscipliner:

  • Kundens oplevelser
  • Holdets GPS
  • Et samlet Lederteam
  • Et fantastisk Engagement

Til sammen med hver især tre byggesten rummer de nogle organisations- og ledelsesmæssige styringsdiscipliner, der er essentielle for at opbygge den ideelle 9+ kultur i en organisation.

Hjørnesten og byggesten er gensidigt afhængige, og til sammen udgør de det hele, der giver henholdsvis mening, læring, udvikling og til sidst gevinst.

Kunden er den uden tvivl væsentligste hjørnesten i organisationstilgangen 9+, for uden kunder generes der ingen omsætning, og uden omsætning forsvinder organisationens eksistensgrundlag. Med afsæt i at kun det bedste er godt nok, står hjørnestenen mål for en identisk over- og underligger som barre i kundebehandlingen. Samtidig kreerer den ved hjælp af sine byggesten den afgørende og nødvendige indsigt i kundens virkelighed, som igen gør det muligt at udvikle kundeoplevelsen og forretningen i praksis.

Hjerteblodet
Hjerteblodet handler om Customer Experience Management og de redskaber, der i praksis udvikler og styrker kundeoplevelser og kunderelationer.

Salgs-DNA
Salgs-DNA handler om at forstå værdien af samarbejdssalg, af systematisk og situationsbestemt salgsarbejde og af realiserbart omsorgssalg, baseret på specifikke kunders ønsker og behov undervejs.

Data
Data-stenen handler om at skabe en data- og resultatorienteret udviklingsbase funderet i konkrete handler og handlinger, som redskab til at måle fremgang og justere videre adfærd undervejs.