Hvordan får vi det til at ske i praksis?

Af Henrik Meng

Det er det spørgsmål, jeg ofte hører, når vi taler om forandringer. Målet er klart, og vi kigger på muligheder for at ændre resultat i praksis. Og hvad så?

Et kundemøde den anden dag, mindede mig om, hvad den rette indstilling – og afledte adfærd kan udrette: Kunden kunne berette om positiv udvikling i kundetilfredshed og forretning 4. kvartal i træk, for først gang i mands minde.

Den reelle forskel
Vi har arbejdet hårdt med at give samtlige ledere og medarbejdere indsigt, redskaber og trænings-muligheder i praksis, og her er den reelle forskel:

For det første at vide, hvor I gerne vil hen. Hvordan vil det være, når vi nærmer os? Og for det andet at erkende hvor I er: Hvordan er virkeligheden i dag? Dernæst en forståelse for, at det eneste vi reelt kan påvirke er a) hvad vi tænker b) hvad vi forestiller os og c) hvad vi siger og gør.

Definitionen på vanvid
Min definition på vanvid er at tro at de samme gentagne handlinger vil give et nyt resultat. Vi må ændre vores egen tankevirksomhed, vores forestillinger og vores adfærd, for at nå noget andet, end vi plejer.

Nøglen er vores erkendelse af at ansvaret for, hvad der sker omkring os, er vores eget. Hvis ikke det, vi tænker, siger og gør, giver os det ønskede resultat, må vi tænke, sige og gøre noget andet!