Skal vi sende Meng Taskforce ud til jer?

Af Jesper Riege

Hvor højt kan vi sætte barren med de forudsætninger, vi har? Ved vi, hvor godt vi præsterer i dag, og hvor gode kundeoplevelser kan vi skabe, hvis vi slipper et hold eksterne værter fri til at give den gas?

Meng Taskforce er et hold gæsteværter, som vi sender ud til din virksomhed for at opdage nye potentialer i jeres møde med kunden.

Hos Meng & Company a/s ved vi, at de allerbedste kundeoplevelser kommer af og er afhængige af en masse forskellige faktorer, såsom viden om produktet, arbejdsrammerne, træningsniveauet, kendskabet til kunden, processerne, samarbejdet, graden af engagement, teamfølelsen, systematikkerne – og frem for alt den grundlæggende viden om, hvor godt vi som virksomhed og medarbejder præsterer over for kunden med det setup, vi har “lige nu”. Denne viden er udgangspunktet for at kunne udvikle på processerne, ledelsen, teamet, resultaterne og kundeoplevelsen.

Sådan gør vi
For at sikre, at datagrundlaget er på plads – at I kender forskellen på, hvornår I “bare” gør det godt, og hvornår I gør det fantastisk – udvælger vi to sammenlignelige tidsrum i butikken, restauranten, virksomheden. Så lader vi jeres sædvanlige team være værter den ene dag og Meng Taskforce den anden dag. Samtidig sætter vi to kundemålinger i gang, der giver os mulighed for at se forskellen på vores og jeres indsats. Målingen giver også kunden mulighed for at kommentere og foreslå forbedringer.

Meng Taskforce arbejder samtidig med at inspirere og svare på spørgsmål som: “Kan vi sælge mere?”, “Kan vi være mere til stede i forhold til kunden?”, “Kan processerne gøres endnu bedre?”, “Hvordan hæver vi energien i teamet?, “Hvad kan man konkret gøre?”

Hvad får I ud af det?
Sammenlagt er formålet at “kortlægge landskabet” og skabe et overblik over og give jer vores bud på, hvilke muligheder I har for at optimere på den samlede kundeoplevelse og på de enkelte kontaktpunkter, under jeres givne forudsætninger.

Er Meng Taskforce noget for din virksomhed? Skriv til os på skrivtil@www.meng.dk og få mere information.