Meng Analyse
Træf kvalificerede beslutninger
Slider

Analyser

Grundlaget for at beslutte kvalificeret er at have de nødvendige data. Vi gennemfører en række forskellige analyser tilpasset din virksomheds behov. Vi sørger for hele processen fra planlægning til afrapportering, implementering og forankring. Analyser er et meget effektivt værktøj som hjælp til at justere kurs og komme i mål.

Man kan kun træffe de rigtige beslutninger, hvis man har den nødvendige indsigt i en given problemstilling. Derfor er vores analyseenhed en essentiel del af vores dna. Vi gennemfører en række forskellige analyser, som er nøje tilrettelagt efter jeres specifikke behov. Eksempler på analyser:

Medarbejdertilfredshedsanalyser
Denne analyse afdækker, hvor engagerede jeres medarbejdere er og afslører knasterne i medarbejdernes trivsel, som har stor indflydelse på virksomhedens muligheder for at opnå gode resultater.

Medarbejdere, der trives, har positiv indflydelse på kvalitet, effektivitet, produktivitet, kundetilfredshed, sygefravær, loyalitet samt muligheden for at tiltrække ny, kvalificeret arbejdskraft.

Ledervurderinger
En 360 grader ledervurdering er en velkendt model, hvor lederen ud over at vurdere sig selv bliver vurderet af sin egen leder, kolleger og medarbejdere.

Formålet er at styrke den enkelte leder i sin personlige udvikling ved at sætte fokus på kendte – og/eller – ukendte styrker, potentialer og ressourcer.

Kundetilfredshedsanalyser
Her afdækker analysen, hvor loyale jeres kunder er, og hvor skoen trykker i kundeoplevelsen.

Loyale kunder er mere lønsomme. De køber mere og kommer tilbage. Og så vil de ofte anbefale jer til andre (Net Promotor Score). Det er her, det kan betale sig at investere frem for at kaste dyre kroner efter hele tiden at løbe nye kunder op.

THRILL-analyser
En THRILL-undersøgelse sætter fokus på kultur, det interne samarbejde som en forudsætning for excellent service og kundeoplevelser.

THRILL-undersøgelser er udviklet på baggrund af mere end 25 års erfaring og opnåelse af unikke resultater. Vores allerede velkendte THRILL-metode har vist, at de teams/virksomheder, som top-performer, skaber de bedste kundeoplevelser og gode til at være: Til stede, Hjælpsomme, Rosende, Interesserede, Lyttende og Legende. Analyserne kan benchmarkes med data fra forskellige brancher i lande, hvor analyserne gennemføres.

Andre analyser
Vi har igennem en årrække arbejdet med en bred vifte af analysetyper, som vi kan skræddersy, så de matcher virksomhedens behov:

 • Klimamålinger
 • APV-analyser
 • Loyalitetsanalyser
 • Kundetilgang – og afgangsanalyser
 • Behovsanalyser.

Har du hørt om Meng NPS? Find ud af, hvad dine kunder synes om din virksomhed.

Processen

 • Afdækning af behov

  Vi starter processen med at afklare jeres behov. Hvor trykker skoen? Hvad er potentialerne og mulighederne? Hvilken indsigt ønsker I at få?

 • Udarbejdelse af spørgeramme

  Vi udarbejder en individuel spørgeramme og opsætter skema og test. Vi har kompetencerne og værktøjerne til at udarbejde og opstille den analyse, som vil give din virksomhed værdi.

 • Indsamling af data

  I denne fase begynder vi at indsamle data. Det kan foregå på lidt forskellig vis, men det typiske er at indsamle data elektronisk over internettet.

 • Bearbejdning og præsentation

  Efter dataindsamlingen præsenterer vi resultaterne via illustrative grafer og tabeller og oversigter. Det giver mulighed for at tolke, træffe beslutninger og opstille individuelle mål.

 • Forankring

  Sammen med resultatet giver vi jer forslag og konkrete værktøjer til, hvordan I som virksomhed kan bruge resultatet og komme videre, så I løbende udvikler jer.

Send os et par linjer