Meng Rådgivning
Rådgivning og sparring om strategi og forretningsudvikling
Slider

I Meng og Company a/s brænder vi for de gode kundeoplevelser og -fortællinger, som skabes og designes ud fra kvalificerede strategiske og målrettede beslutninger. Alle virksomheder har sit eget personlige DNA, sin egen historie og med det mindset tilbyder vi individuel rådgivning på komplekse fremtidsfortællinger.

Har din virksomhed brug for kompetent og værdiskabende rådgivning på strategisk niveau? Rådgivning der sikrer den rette strategiske retning og de mest effektive indsatser?

Hos Meng & Company hjælper vi flere og flere virksomhedsledere med at se strategierne efter i sømmene og med at give virksomhederne de praktiske værktøjer til at sikre en mere simpel forankring i organisationen og en større værdiskabelse og vækst.

   Vi har en stor erfaring, indsigt i og forståelse for, hvordan vi kan hjælpe virksomheder og ledere med rådgivning og sparring om for eksempel:

     • Overordnet virksomhedsledelse
     • Strategiske udfordringer og overvejelser
     • Udvikling af virksomhed
     • Forretningsudvikling
     • Perspektiver på den daglige drift og optimering
     • Salg af virksomhed
     • Forandringsprocesser
     • Økonomisk krise
     • Den strategiske kobling mellem service, kundeoplevelse og medarbejderengagement
     • Overvejelser vedrørende advisory board og bestyrelse
     • Implementering af strategi og herunder forankring af besluttede tiltag
     • Introduktion til en praksisorienteret organisationstilgang, der tager afsæt i implementeringsværktøjer, der sikrer top performance og top resultater.
       • Behovsafklaring

        Meng Rådgivning starter altid med et indledende møde, der har afsæt i vores kunders virkelighed. Det handler om opbygning af den fornødne og helt nødvendige tillid i et kommende samarbejde.

        Det handler om at Meng Rådgivning i tæt samarbejde med vores kunde indledningsvis kan indkredse og formulere en ambitiøs og realistisk målsætning.

       • Beslutningsgrundlaget

        Hvad enten målsætningens optimeringsbehov sigter mod effektiv branding, et tvunget turn around, forbedrede salgstal eller andet anbefaler vi at supplere analytisk og tilvejebringe en datamasse, som er tilpasset den aktuelle case.

        Meng Rådgivning har kapaciteten til at udarbejde spørgerammen og gennemføre analysen, der kan opkvalificere det eksisterende rationale og bringe det i anvendelse.

       • Strategisk forankring

        Den strategiske forankring konkretiseres i en let anvendelig handlingsplan, som kobler det, vi ved, der virker og de opsamlede data sammen med den virkelighed, som vores kunde oplever.

        Meng rådgivning er med på hele udviklingsrejsen, når handlingsplanen skal trykprøves eller på anden måde understørres og vise sin sande værdi.

       Udbyttet ved et rådgivningsforløb:

       • En ekstern sparringspartner og rådgiver, hvis kernekompetence er mange års erfaring med virksomhedudvikling og strategisk ledelse
       • Virksomheden får stillet skarpt på relevante strategiske forkusområder og dialog om forbedringspotentialer
       • Muligheden for at blive udfordret og få stillet de rigtige, kritiske spørgsmål
       • En second opinion på den strategiske indsats i virksomheden
       • Konkrete ledelsesværktøjer.

       Lad os mødes

       Hør meget mere om, hvad Meng Rådgivning kan gøre for dig som leder og for virksomheden. Ring til Jan Lockhart på 61 20 90 98 eller jan@meng.dk.